Usluge

Zaštita od požara

Samo trenutak dovoljan je da vatra proguta godine rada i truda. U svrhu zaštite života i imovine, zaštita od požara definirana je te propisana Zakonom!

Zatražite ponudu

Opseg usluga

 • Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije

 • Pregled i ispitivanje svih vrsta sustava za dojavu i gašenje požara

 • Pregled i ispitivanje svih vrsta sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

 • Pregled i ispitivanje vatrodojave

 • Pregled i ispitivanje plinodetekcije

 • Pregled i ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara

 • Pregled i ispitivanje sprinkler sustava za gašenje požara

 • Pregled i ispitivanje drencher sustava za gašenje požara

 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom CO2

 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom HALONOM

 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom FM200

 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom NOVEC

 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zaklopki za sprečavanje širenja požara, dima i topline

 • Pregled i ispitivanje protupožarnih vrata za sprečavanje širenja požara, dima i topline

 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zavjesa za sprečavanje širenja požara, dima i topline

 • Pregled i ispitivanje protupožarnih kupola za odvod dima i topline

 • Ispitivanje plinonepropusnosti plinskih instalacija

 • Organiziramo periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata

 • Mjerenje Q/H linije sustava za dobavu vode

 • Izrada pravilnika zaštite od požara

 • Ispitivanje elektroenergetskih instalacija (otpor izolacije, zaštitne strujne sklopke, izjednačavanje potencijala, neprekinutost zaštitnog vodiča, otpor uzemljivača)

 • Ispitivanje tipkala za isključenje u slučaju hitnosti

 • Ispitivanje sigurnosne i panik rasvjete

 • Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje (gromobranske instalacije)