Usluge

Zaštita na radu

Zaštita na radu nije samo zakonska obveza. Ona je preduvijet zdravog, dugoročnog i produktivnog radnog kolektiva.

Zatražite ponudu

Definicija

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu.

Kao skup interdisciplinarnih aktivnosti uređuje mjere, postupke, načela i pravila zaštite na radu kako bi se osnovnim (projektiranim, tehničkim) mjerama rizici na radu eliminirali ili umanjili odnosno sveli na prihvatljivu razinu, te kako bi se nakon primjene osnovnih pravila zaštite na radu i utvrđene razine rizika, prestali rizik sveo na prihvatljivu razinu primjenom posebnih (organizacijskih) pravila zaštite na radu.

Opseg usluga

 • Izrada procjene rizika

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca / poslodavca za zaštitu na radu

 • Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu

 • Izrada pravilnika zaštite na radu

 • Izrada procjene opasnosti za rad na računalima

 • Izrada planova evakuacije i spašavanja (grafički + tekstualni dio)

 • Provedba vježbe evakuacije i spašavanja zaposlenika u skladu s planom evakuacije i spašavanja

 • Ispitivanje elektroenergetskih instalacija (otpor izolacije, zaštitne strujne sklopke, izjednačavanje potencijala, neprekinutost zaštitnog vodiča, otpor uzemljivača)

 • Ispitivanje sigurnosne i protupanične rasvjete

 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih instalacija i postrojenja

 • Ispitivanje radne opreme

 • Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije

 • Ispitivanje radnog okoliša

 • Mjerenje buke u radnim i životnim prostorima

 • Ispitivanje zvučne izolacije

 • Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama temeljem Ugovora sukladno Zakonu o zaštiti na radu

 • Ostali poslovi iz područja zaštite na radu