Zabrinjava razina sigurnosti i zaštite na radu u malim tvrtkama!

12. svibnja 2022.

Tema: Orsus grupa

Mikropoduzeća i mala poduzeća ključni su pokretači gospodarskog rasta, inovacija, zapošljavanja i socijalne integracije te su okosnica gospodarstva EU-a. No, istraživanja pokazuju zabrinjavajuće rezultate kada su u pitanju sigurnost i zaštita na radu u njima

Europska istraživanja otkrivaju kako se u mikropoduzećima i malim poduzećima često loše upravlja sigurnošću na radnom mjestu, a radnicima prijeti veća opasnost od nesreća na radu i zdravstvenih tegoba povezanih s radom. Navedeni problem stoga je prioritet nacionalnih strategija za sigurnost i zdravlje na radu, strateškog okvira Europske komisije i u kontekstu europskog stupa socijalnih prava.

‘Kratkoročne strategije’ zbog nedostatka sredstava

Još je u okviru EU-OSHA-ina opsežnog projekta ‘Poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima’ (2014. – 2018.) cilj bio prepoznati ključne faktore uspješnosti s obzirom na politike, strategije i praktična rješenja, a sve kako bi se u konačnici poboljšala sigurnost i zaštita radnika na radnom mjestu.

Među brojnim problemima današnjice ističe se ‘opći nedostatak sredstava” zbog čega niz mikropoduzeća i malih poduzeća primjenjuje ‘kratkoročne strategije’. Glavne karakteristike takvih tvrtki su: slab gospodarski položaj, zabrinutost za gospodarski opstanak i poslovanje, nedovoljna ulaganja u sigurnost i zaštitu na radnom mjestu, ograničeno znanje, svijest i kompetencija vlasnika-rukovoditelja te njihovi stavovi i prioriteti koji ne idu u prilog sigurnosti i zaštiti na radnom mjestu.

Perspektive na radnom mjestu

Istraživanja među zaposlenicima i vlasnicima-rukovoditeljima, među inim su otkrila učestalu percepciju kao je ‘zdrav razum’ dovoljna mjera sigurnosti i zaštite na radu te uvjerenje da su rizici ‘dio posla’. No, pronađeni su i primjeri dobrih praksi. Postoji niz primjera uspješnih politika, strategija i alata diljem Europe čiji je cilj što uspješnija sigurnost i zaštita na radnom mjestu  u mikropoduzećima i malim poduzećima.

Analizirani su cjelokupni rezultati projekta kako bi se utemeljile preporuke za razvoj učinkovitijih programa politika i intervencija – u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite na radnom mjestu. Stoga se posebno ističe važnost sljedećeg:

  • suradnje svih važnih regulatornih subjekata,
  • jačanja regulatornih inspekcija,
  • ponude održivih, jednostavnih i primjenjivih rješenja koja se mogu prenositi,
  • bolje integracije sigurnosti i zaštite na radu u obrazovne sustave specifične za pojedine sektore,
  • suradnje sindikata i organizacija poslodavaca na razvoju politika koje se mogu primijeniti na mikropoduzeća i mala poduzeća,
  • bolje organizacije lanca opskrbe.

Povezani članci