Uputa za poslodavce i radnike kod postupanja I provedbe mjera sigurnosti I zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19

23. rujna 2020.

Tema: Zaštita na radu

Poslodavci

 • POSTAVLJANJE VAŽNIH OBAVIJESTI – na vidljivim mjestima na ulazu u prostor tvrtke postaviti edukacijske plakate i sve važne upute o zaštiti zdravlja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Epidemiološke službe (upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanju razmaka među osobama i druge mjere)
 • OSIGURANJE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME – osigurati dovoljan broj jednokratnih zaštitnih rukavica i maski, zaštitnih odijela za tijelo, zaštitnih kapa i sl. u ovisnosti o procesima rada i staviti na raspolaganje radnicima te nadzirati njihovu uporabu. Vrlo je bitno osigurati mjesto za odlaganje iskorištene osobne zaštitne opreme te osigurati propisano zbrinjavanje!
 • POSTAVLJANJE FIZIČKIH BARIJERA – gdje je moguće postaviti zaštitne pregrade u vidu stakla, pleksi glasa ili sličnog materijala, kako bi se smanjio kontakt radnika i stranke, a samim time i rizik širenja zaraze
 • OSIGURANJE MJESTA ZA DEZINFEKCIJU RUKU – pomoću dezinfekcijskog sredstva ili pranjem ruku s vodom i sapunom barem 20 sekundi, a za sušenje ruku osigurati papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu
 • OSIGURANJE UDALJENOSTI IZMEĐU OSOBA OD NAJMANJE 2 m – preraspodjelom prostora, preraspodjelom radnog vremena/rad u smjenama, smanjenjem broja osoba koje istovremeno borave u prostoriji ili na prostoru, omogućiti rad od kuće ili u iznimnim situacijama postavljanjem pregrada
 • SPRJEČAVANJE OKUPLJANJA VIŠE OD 5 OSOBA – sastanke održavati online, a komunikaciju na mjestima rada održavati putem telefona, e-maila i sl., ograničiti broj radnika koji istovremeno koriste pauzu na način da ju koriste u različitim vremenskim intervalima
 • ODRŽAVANJE ČISTOĆE OBJEKATA I MJESTA RADA – čistiti i dezinficirati mjesta rada koliko je god moguće više puta (dezinfekciju obavljaju stručne osobe s propisanim i učinkovitim kemijskim sredstvima), a posebnu pažnju posvetiti čistoći sanitarnih čvorova i označavanju istih, ukoliko je moguće omogućiti korištenje većeg broja kemijskih WC-a
 • NAJMANJE DVA PUTA DNEVNO ČISTITI SVE DODIRNE POVRŠINE – radne površine, dizala za prijevoz osoba, pametne i druge telefone, POS uređaje, tipkovnice, konzole, računala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba
 • PROVJETRAVANJE RADNIH PROSTORIJA I PROSTORA – potrebno je što je moguće češće osigurati dotok svježeg zraka te omogućiti izmjene zraka provjetravanjem radnih prostora i prostorija
 • OSIGURATI POSEBNU ZAŠTITU KRONIČNIM I ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA – svim kroničnim i onkološkim bolesnicima omogućiti obavljanje rada od kuće gdje god je to moguće
 • OSIGURATI NESMETANI RAD STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU I DRUGIM OSOBAMA ZADUŽENIM ZA TE POSLOVE – osigurati stručnjaku zaštite na radu provođenje češćih unutarnjih nadzora kao i provođenje nadzora pridržavanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa.

Radnici

 • PROVODITI MJERE ZAŠTITE OSIGURANE OD STRANE POSLODAVCA – primjenjivati upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanju razmaka među osobama i sl. te iste provoditi. Koristiti osigurana jednokratnu zaštitnu opremu te istu prema uputi odlagati u kantu za otpad koja ima poklopac i propisano zbrinjavati takav otpad. Redovito provoditi osobnu higijenu
 • OSOBNA ZAŠTITINA OPREMA – osobnu zaštitnu opremu koju koristite u skladu s propisima iz zaštite na radu potrebno je propisano odlagati na mjesta koja je odredio poslodavac
 • KAŠLJANJE I KIHANJE – prekriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju je poslije potrebno odbaciti u koš za otpad s poklopcem te obavezno nakon toga oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenuti lice od drugih osoba
 • IZBJEGAVANJE DODIRIVANJA LICA, USTA I OČIJU RUKAMA – lice, usta i oči dodirivati isključivo nakon dezinfekcije ruku ili pranja sapunom i vodom
 • IZBJEGAVATI rukovanje ili bilo kakve druge dodire ili diranje korištenih maramica ili korištenih osobnih zaštitnih sredstava i sl.
 • SOCIJALNI KONTAKT – ostvarivati samo najnužnije socijalne kontakte unutar obitelji, a u kontaktu s kolegama držati propisani razmak bez rukovanja i sličnog kontakta
 • SIMPTOMI – postoji li sumnja na simptome zaraženosti koronavirusom, ne dolaziti na posao te obavijestiti svog liječnika ili nadležnog epidemiologa te početi provoditi postupak samoizolacije i daljnje mjere u skladu sa stručnim medicinskim preporukama
 • HITNOST – u slučaju hitnosti obratiti se svom stručnjaku zaštite na radu, poslodavcu, liječniku ili nazvati 112

Uz navedene mjere zaštite potrebno je u specifičnim djelatnostima osigurati i dodatne mjere zaštite.

Povezani članci