Upišite stručni studij sigurnosti – Upišite Visoku školu za sigurnost!

3. rujna 2021.

Tema: Zaštita na radu

Visoka Škola za Sigurnost (VSS) / College of Occupational Safety and Health je dio SSBM Geneva koja je globalna, inovativna i jedinstvena škola s studentima iz preko 70 zemalja iz cijelog svijeta. VSS nudi programe koji pružaju visoku razinu fleksibilnosti za učenje na licu mjesta (programi temeljeni na kampusu), online (putem interneta) ili s kombiniranom metodom (kombinacija online i mapus metode) koja kombinira oboje.

Svi obrazovni programi pažljivo su osmišljeni u suradnji s industrijskim partnerima.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI

Preddiplomski Stručni Studij Sigurnosti je trogodišnji (6 semestara) studij kojim se stječe 180 ECTS bodova što je prva razina bolonjskog visokog obrazovanja.

Ovaj jedinstveni studij osmišljen je kako bi vam pružio kvalitetno obrazovanje kojim stječete stručni naziv: “stručni/na prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom bacc. ing. sec.

Ovaj jedinstveni prvostupnički program nudi jedinstvenu priliku za studiranje u području integralne i korporativne sigurnosti. Nakon trogodišnjeg stručnog studija sigurnosti student je prema vrsti poslova osposobljen za samostalno vođenje poslova zaštite na radu u statusu stručnjaka zaštite na radu ili poslova zaštite od požara u pravnim osobama i stručnim službama radi obavljanja stalnog vatrogasnog dežurstva i provođenja preventivne zaštite od požara.

Zadnji rok za prijavu je 10.09.2021.!

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti je dvogodišnji (4 semestra) studij kojim se stječe 120 ECTS bodova što je druga razina bolonjskog visokog obrazovanja.

Ovaj jedinstveni studij osmišljen je kako bi vam pružio kvalitetno obrazovanje kojim stječete stručni naziv: “stručni/na specijalist/ica inženjer/ka sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom struč.spec.ing.sec.

Smjerovi specijalizacije na drugoj godini studija su: zaštita na raduzaštita od požara, zaštita okoliša i zaštita osoba i imovine.

Ovaj Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti Vam nudi jedinstvenu priliku za studiranje u području integralne i korporativne sigurnosti. Nakon dvogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti studenti će moći predlagati unapređivanje mjera prevencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i materijalnih dobara, prepoznavati probleme na interdisciplinaran način te iznositi prijedloge u odgovarajućem području sigurnosti i zaštite

Visoka škola za sigurnost i ORSUS grupa potpisali su sporazum o suradnji. Suradnja je zamišljena u nekoliko pravaca, a u svrhu temeljnog cilja kvalitete studija, odnosno proširenja mogućnosti za studente VSS-a u pogledu sustavnog usavršavanja i jačanja kriterija izvrsnosti u području sigurnosti. ORSUS grupa će pružiti stručnu podršku u pogledu potrebe definiranja novih nastavnih programa ili izmjene postojećih, u svrhu dostizanja kompetencija sukladno potrebama tržišta. Također, ovim se partnerstvom proširila baza renomiranih partnera koji će studentima VSS-a ponuditi kvalitetnu terensku nastavu te omogućiti raznovrsniju stručnu praksu. Predstavnici ORSUS grupe će također sudjelovati u izvođenju nastave na VSS-u, u svojstvu gostujućih predavača iz određenih stručnih predmeta, što je svakako dodana praktična vrijednost našoj obrazovnoj ustanovi.

Sve informacije oko detaljnijih informacija i/ili upisa možete pronaći na www.vss.hr

Povezani članci