U mjesecu posvećenom zdravlju žena – mi brinemo o njihovoj sigurnosti na radnom mjestu!

21. listopada 2021.

Tema: Zaštita na radu

Listopad je već tradicionalno mjesec posvećen zdravlju žena, a nizom akcija pozivaju se sve pripadnice nježnijeg spola da prevencijom i brigom o sebi spriječe brojne zloćudne bolesti. Mi u Orsus grupi imamo 50 posto zaposlenica i posebno smo osjetljivi na njih!

Prevencija zdravlja žena sasvim sigurno uključuje i zaštitu na radnom mjestu jer se njome preveniraju rizici koje utječu na sigurnost i zdravlje na radu. A svi znamo koliko sigurnost na radnom mjestu utječe i na psihičko i na fizičko zdravlje žena pa slobodno možemo reći da je upravo sama po sebi prevencija dobrog zdravlja svake žene. Uostalom, mi u Orsus rupi imamo 50 posto zaposlenica i posebno smo osjetljivi upravo na njih!

Tko su posebno osjetljive skupine radnika?

Evidentno je kako muškarci i žene nisu jednaki u biološkom smislu, pa tako nisu jednaki ni uvjeti ni poslovi koje oni obavljaju kao i radni uvjeti. Žene stoga prema Zakonu pripadaju u posebno osjetljive skupine kojima je poslodavac obvezan osigurati posebnu zaštitu na radu.
U tu skupinu spadaju trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile, radnice koje doje, radnici oboljeli od profesionalne bolesti te radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili postoji neposredni rizik od smanjenja radne sposobnosti te maloljetni radnici.

Poslodavac je obvezan u procjeni rizika naznačiti poslove koji su potencijalno rizični za posebno osjetljive skupine radnika. Naime, to podrazumijeva rad u određenim sektorima i određene vrste poslova, postizanje ravnoteže između dvostrukih odgovornosti na poslu i kod kuće, manjak predstavnika na razini nadzornih tijela i uprave, kao i fizičke razlike u odnosu na muškarce, premda postoje veće razlike među ženama nego između muškaraca i žena, primjerice, u fizičkoj snazi te na koncu i obavljanje poslova koji se pogrešno smatraju sigurnima i laganima.

Te razlike često nisu prepoznate u okviru praksi u području sigurnosti i zdravlja na radu. Osim toga, radno opterećenje i rizici povezani sa stresom za žene na radnom mjestu često se podcjenjuju, pa osim Zakona svake države posebnu im pažnju posvećuje i EU-OSHA (informacijska agencija Europske unije za sigurnost i zdravlje na radu) koja pomaže u poboljšanju sigurnosti i zdravlja na radu u područjima koja najviše utječu na žene.

Što među inim podrazumijeva zaštita žena na radnom mjestu?

Poslodavac je obvezan provoditi posebnu zaštitu na radu trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile i radnica koje doje, radi zaštite od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva i oporavak od trudnoće i poroda.

Radi zaštite od rizika kojima ne smiju biti izložene, poslodavac je obvezan radnicama prilagoditi uvjete i organizaciju radnog vremena, radi uklanjanja rizika za sigurnost i zdravlje. Zatim im treba osigurati mogućnost obavljanja drugih odgovarajućih poslova, odnosno rad na drugom mjestu rada, ako prilagodbe nisu tehnički izvedive, odnosno opravdane na poslovima ili mjestu rada koje su obavljale, odnosno na kojima su radile prije trudnoće ili poroda. Pri tome, naravno, prilagodba uvjeta, organizacija radnog vremena te promjena mjesta rada ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće radnicama.

Ako nije moguće osigurati posebnu zaštitu na radu, radnice ostvaruju pravo na dopust uz naknadu plaće u skladu s posebnim propisom.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, na temelju procjene rizika.

Povezani članci