Radno je mjesto važno za očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja!

28. travnja 2022.

Tema: Orsus grupa

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu obilježava se 28. travnja, a to je prilika da se istakne koliko je radno mjesto sa svojim karakteristikama važno za očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja – jer prosječna osoba na svom radnom mjestu provede 1/3 života!

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organisation – ILO) proglasila je 28. travnja Svjetskim danom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ovaj je datum odabran u spomen na 28 smrtno stradalih radnika na gradilištu u državi Connecticut u SAD-u.

Podizanje svijesti o važnosti zdravog i sigurnog okruženja za rad

Obilježavanjem se nastoji utjecati na podizanje svijesti o važnosti osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, što je u skladu i s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravim. Prema njoj svaki radnik ima pravo raditi u uvjetima u kojima se cijeni njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Ostvarenju ovog cilja pridonose svi sudionici u sustavu: tijela javnih vlasti, socijalni partneri, poslodavci, znanstveno-istraživačke institucije, osiguravatelji.

Samo općom suradnjom državnih tijela, poslodavaca i radnika moguće je smanjiti broj ozljede na radu. Stoga je educiranje radnika najvažniji element u provođenju, a za kontrolu je potrebna stalna prisutnost stručnjaka zaštite na radu u proizvodnim pogonima i na radnim mjestima.
Zaštita na radu, dakle, ne znači samo poštovanje prava te je puno više od administrativne zadaće. To je ključan dio dobrog poslovnog planiranja, upravljanja i društvene odgovornosti. 

Prosječna osoba na radnom mjestu provede 1/3 života!

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu prilika je da se posebno istakne koliko je radno mjesto sa svojim karakteristika važno za očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja – jer prosječna osoba na svom radnom mjestu provede 1/3 života!

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravo radno mjesto je mjesto je na kojem svi zajedno rade na postizanju dogovorene vizije za zdravlje i dobrobit djelatnika i zajednice. Ono omogućuje djelatnicima fizičke, psihološke, socijalne i organizacijske uvjete koji štite i promiču zdravlje i sigurnost. Omogućuje menadžerima i djelatnicima da povećaju kontrolu nad vlastitim zdravljem i poboljšaju ga te postanu energičniji, pozitivniji i zadovoljniji. S tim je povodom početkom ožujka ove godine i Europski parlament zatražio veću zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika!

Povezani članci