Rad na izdvojenom mjestu rada – rad od kuće

31. ožujka 2019.

Tema: Zaštita na radu

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene rizika (NN 129/2019) od 31.12.2019., koji je stupio na snagu 08.01.2020., člankom 1. stavkom 4. značajno su se administrativno rasteretili oni poslodavci koji koriste mogućnost da povremeno svojim radnicima omoguće rad od kuće (rad na izdvojenom mjestu rada).

Poslodavci, nemaju obavezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, ako su to administrativni, uredski i slični poslovi za koje je u skladu s odredbama Pravilnika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca. Prema prijašnjim rješenjima, naime, da bi radnik mogao povremeno obavljati posao na izdvojenom mjestu rada (najčešće kod kuće), poslodavac je, s aspekta zaštite na radu, morao izraditi procjenu rizika za to mjesto rada, uz poduzimanje svih mjera koje iz toga proizlaze.

Povezani članci