Poštujte mjere zaštite na radu, Vaša obitelj Vas treba!

15. kolovoza 2022.

Tema: Orsus grupa

Svaki dan većina nas ustaje kako bi krenula na posao ne razmišljajući o svemu onome što nam se može dogoditi na poslu. Smatramo kako je tome doprinijela i činjenica kako kultura zaštite na radu u poslovnim organizacijama sve više i više dobiva na značaju. Svjesnost o značaju sigurnosti na radnom mjestu svakim danim postaje sve snažnija i snažnija. Propisi u području zaštite na radu poprilično jasno uređuju pitanja prava i odgovornosti, kao i pravila kojih se svi zajedno moramo pridržavati.

Pitanje svih pitanja je, zašto se radnici još uvijek svakodnevno ozljeđuju na svom radnom mjestu?

Svi ćemo se složiti da želimo vidjeti kako svi uključeni u proces rada poduzimaju sve korake kako bi kultura obavljanja rada na siguran način bila temeljna vrijednost na kojoj se gradi poslovanje pravnih subjekata. Sigurnost na radnom mjestu, trebamo promatrati kao vrijednost, a ne samo prioritet.  Prioriteti se za razliku od vrijednosti, protokom vremena – ne mijenjaju.

Uspostavljen sustav zaštite na radu dobar je početak na putu prema kulturi obavljanja poslova na siguran način. Kao dio uspostavljenog sustava zaštite na radu, poslodavci moraju imati i uspostavljen sustav unutarnjeg nadzora i jasne komunikacije, kako bi taj isti sustav funkcionirao.

Poslodavac koji ne omogućuje osobnu zaštitnu opremu svojim radnicima. Rukovoditelj koji sam ne poštuje mjere zaštite na radu. Radnik koji svom rukovoditelju ne prijavljuje nedostatke na radnoj opremu kojom rukuje. Zvuči poznato?

Koliko je zaista teško poštivati pravila zaštite na radu?

Zabrinjava nas što i dalje čujemo za radnike koji se još uvijek boje obavijestiti svoje nadređene o potencijalnim opasnostima za život i zdravlje radnika na radnom mjestu iz straha od odmazde. Još je gore kada poslodavci, rukovoditelji i radnici osjećaju potrebu da zanemare pravila zaštite na radu koji su uspostavljeni kako bi se osiguralo da se ne ozlijede na radnom mjestu. Obavljanje poslova na siguran način ima određenu cijenu, međutim socijalna i ekonomska cijena za društvo i članove obitelji kada se osoba ozbiljno ozlijedi ili pogine na radnom mjestu je neusporediva.

Iako često imamo priliku čuti kako sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj ima dosta mana, smatramo kako je sustav dobro uspostavljen. I ono bitno je, svakim danom je sve bolji i bolji. Ono što je sada ključno osigurati je, da svi mi, koji smo dijelovi slagalice sustava zaštite na radu damo sve od sebe kako bi svaki radnik u Republici Hrvatskoj došao svojoj obitelji na kraju radnog dana.

Osigurajmo da svaki poslodavac, rukovoditelj i radnik shvate da je rad na siguran način i njihova dužnost, ali i pravo. Rad na siguran način mora biti temeljna vrijednost za svaku osobu. Za poslodavca, rukovoditelja i radnika. Ozljede na radu i smrtni slučajevi mogu se spriječiti odgovarajućim osposobljavanjem, nadzorom i održavanjem.

Rad sa poštivanjem mjera zaštite na radu dokazale su da se ljudi ne moraju ozlijediti ili smrtno ozlijediti na poslu!

Poštujte mjere zaštite na radu, Vaša obitelj Vas treba!

Povezani članci