Plan evakuacije i spašavanja

2. rujna 2021.

Tema: Zaštita na radu

Temeljem članka 55. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

Poslodavac je obvezan broj radnika, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika.

Osposobljavanje radnika obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine, te se o vježbi sastavlja zapisnik o ocjeni kvalitete izvedene vježbe.

Sukladno st. 2. čl. 55. Zakona o zaštiti na radu (NN, 71/14. i 118/14, 94/18 i 96/18), plan evakuacije treba sadržavati:

  • tekstualni dio, u kojemu su definirani postupci i mjere u slučaju nastanka neželjenog događaja; popis radnika koji će provoditi evakuaciju i spašavanje, a koji su osposobljeni za provođenje evakuacije i spašavanje; popis opreme za evakuaciju i spašavanje.
  • i grafički prikaz puteva evakuacije koji moraju biti jasno vidljivi u prostoru poslodavca.

Pored navedenog plan evakuacije treba sadržavati jasno određene evakuacijske zone i definirano glavo zborno mjesto. Plan treba uzeti u obzir i posjetitelje (stranke) koje bi se zatekle u trenutku evakuacije kod poslodavca te je isti odgovoran za njihovu sigurnost.

Na temelju članka 95. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac pravna osoba koja napravi prekršaj te ne izradi plan evakuacije i spašavanja ili ne osposobi radnike na način da ih upozna s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

U slučaju ponavljanja navedenog prekršaja, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

Vježba evakuacije i spašavanja

Poslodavci su pri provođenju mjera zaštite od požara i spašavanja radnika, obvezni organizirati provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja, najmanje jednom u dvije godine. Smatramo kako bi se vježbe evakuacije i spašavanja trebale provoditi i češće, pogotovo u obrazovnim institucijama gdje je s obzirom na populaciju koja se nalazi u predmetnim objektima, potrebno posvetiti puno veću pozornost kvaliteti samog izvođenja evakuacije i spašavanja.

Cilj je praktične vježbe uvježbati radnike za pravilno kretanje i izvođenje postupaka kod provođenja evakuacije i spašavanja iz ugroženih objekata te razbijanje straha od rizika koji mogu nastupiti prilikom kretanja u prostorima za slučaj iznenadnog događaja. Provođenjem vježbe evakuacije i spašavanja provjeravamo organiziranost, opremljenost i osposobljenost članova ekipe za evakuaciju, kao i raspoloživost i dostupnost propisane opreme za evakuaciju i spašavanje.

Ukoliko imate pitanja, i/ili vam je potrebna stručna pomoć, naši stručnjaci vam stoje na raspolaganju.

Za sigurniji rad uključi ORSUS!

Povezani članci