Otvoreni upisi: Postanite rukovatelj viličarom ili hidrauličkom platformom!

28. veljače 2022.

Tema: Orsus grupa

Orsus učilište otvara upise za grupe polaznika iz sektora promet i logistika tijekom ožujka, i to za Rukovatelja viličarom, Rukovatelja viličarom u skladišnom prostoru i Rukovatelja hidrauličnom platformom.

Minimalan broj polaznika u grupi je 6, a prijaviti se možete preko web stranice ORSUS učilišta!

Uvjerenje o osposobljenosti upisuje se u e-knjižicu (ERPS-elektronički radno pravni status). Programi se izvode konzultativno-instruktivnom nastavom a praktična nastava se izvodi kod naručitelja usluge ili kod drugog pravnog subjekta prema utvrđenom rasporedu. Završna provjera se sastoji od provjere iz teoretskog i praktičnog dijela.

Upisi u ORSUS učilište su trajni i cjelogodišnji za sve verificirane programe. Dokumenti se predaju u tajništvu prilikom upisa ili putem elektroničke pošte na uciliste@orsusgrupa.hr

Povezani članci