Obveza izrade procjene rizika

11. ožujka 2020.

Tema: Zaštita na radu

Kao najvažniji pisani dokument poslodavca je procjena rizika u čiju izradu trebaju biti uključeni svi radnici i njihovi predstavnici, stručnjak zaštite na radu te druge stručne osobe.

Poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu.

Temeljem čl. 18. Zakona poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu temeljem Zakona i provedbenih propisa za sve radnike, uključujući i strane radnike.

Povezani članci