Obaveze (stranih) vanjskih izvođača radova u području zaštite na radu

6. studenoga 2021.

Tema: Zaštita na radu

Nove tehnologije preoblikovale su milijune radnih mjesta u Europskoj uniji, dok digitalne i transverzalne vještine rapidno postaju ključne kako bi se iskoristile novonastale poslovne prilike i nova radna mjesta. Istodobno, raste potreba za specijalistima i poslovima po narudžbama, a razvojem tržišta I širenjem poslovanja mnoge strane tvrtke posluju u različitim zemljama.
I u Hrvatskoj postoje brojne kompanije koje po potrebi određenih poslova šalju svoje stručnjake u našu zemlju. Koja su njihova prava i obveze?

Takvi radnici spadaju u kategoriju upućenih radnika, odnosno oni koji dolaze obaviti poslove koje određeni poslodavac sam ne može obaviti (odnosno, njegovi zaposlenici) ili je ugovorom  vezan da te poslove moraju obaviti strane tvrtke koje su, primjerice, proizvođači opreme ili su obavili njeno instaliranje. U tom slučaju strani je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu za stranca kojeg upućuje na rad u Republiku Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom.

U takvim situacijama strani radnik/radnici trebaju raditi neovisno o radu domaćih radnika, a svojim radom ne smiju ugrožavati ostale radnike u radnom okruženju.

Ako upućeni radnici mogu ili moraju pri svom radu raditi na način da se njihov rad odvija na istom mjestu rada na kojem rade i domaći zaposlenici, tada se u skladu s odredbama čl. 76. Zakona o zaštiti na radu takav rad mora koordinirati tako da se ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje svih radnika. U tom slučaju poslodavac treba odrediti koordinatora koji će nadgledati rad radnika i organizirati eventualni redoslijed dogovorenih izvođenja radova.
Za primjer možemo uzeti poslove zavarivanja, pogotovo ako se rade na mjestima gdje se moraju poduzeti posebne mjere opreza zbog potencijalnih opasnosti. Koordinator treba upućene radnike upoznati s obvezama koje su propisane za siguran rad u Društvu, pogonu ili prostoriji i prostoru gdje će se izvoditi radovi (primjerice: korištenje određene osobne zaštitne opreme, ishođenje odobrenja za izvođenje nekih radova (kod zavarivanja), zabrani konzumiranja alkohola, zabrani pušenja i sl. Radi svoje sigurnosti poslodavac im treba dati odredbe u pisanom obliku i da taj dokument potpišu. U takvoj situaciji je poslodavac odgovoran za provođenje zaštite na radu i za poslove koje obavlja strani radnik. U takvim slučajevima, također, nije potrebno osposobljavati strane radnike za rad na siguran način u praktičnom dijelu, jer u konačnici su zato i došli – jer su stručni i educirani za taj posao. Osim toga raditi će pod nadzorom dogovorenog koordinatora.

Svaki poslodavac bi trebao unaprijed komunicirati sa stranom tvrtkom koja će uputiti radnika i upoznati ih da za radnike dostave svu dokumentaciju iz područja zaštite na radu (osposobljavanje, dokaze o liječničkim pregledima ako ih imaju, dokaze o stručnoj spremi i dodatnim edukacijama…). Jedino u situacijama vezanim uz poslove s posebnim uvjetima rada, primjerice tad na visini, poslodavac može i sam uputiti radnika na pregled kod specijaliste medicine rada, ali tada i sam snosi troškove.

Povezani članci