Nove Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. potiču i obrazovanje odraslih

30. prosinca 2021.

Tema: Orsus grupa

Hrvatski zavod za zapošljavanje usvojio je Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu. Ukupno je 8 vrsta mjera kojima se planira uključiti 27.000 nezaposlenih i zaposlenih osoba.

Za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini biti će utrošeno ukupno 1.021.725.800 kuna, a izvori financiranja su, kao i dosadašnjih godina, državni proračun, Europski socijalni fond plus (ESF+) te Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Osam mjera, kroz koje će se potaknuti zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje te u konačnici i potaknuti gospodarski rast kroz zeleno i digitalno, su: 

1. Potpore za zapošljavanje
2. Potpore za pripravništvo
3. Potpore za pripravništvo u javnim službama
4. Potpore za usavršavanje 
5. Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja
5.1. Potpora za samozapošljavanje          
5.2. Potpora za  proširenje poslovanja    
5.3. Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku
6. Obrazovanje i osposobljavanje   
6.1 Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja
6.2. Osposobljavanje na radnom mjestu   
6.3. Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih
6.4. Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja       
7. Javni rad     
8. Stalni sezonac        
 

Ovogodišnje mjere imaju značajan udio novina: od sadržaja mjera, korisnika i kriterija, pa do znatnog administrativnog rasterećenja i za korisnike i provoditelja mjera, jer uključuju i razmjenu određenih informacija s drugim državnim tijelima – primjerice, o prosjeku broja zaposlenih te isplaćenim plaćama.

Ujednačavanje i ubrzavanje procedure dobivanja mjera

Očekuje se kako će ovako preuzimanje podataka ujednačiti i ubrzati procedure, jer je dosadašnja praksa zahtijevala kontinuirano evidentiranje broja zaposlenih onda i shodno tome, za posljedicu revidiranje svih potpisanih ugovora, zbog obveze vraćanja sredstava ili dodatnog plaćanja prema korisniku. Također, uvodi se kao novina isplata paušalnih iznosa potpora što će ubrzati i pojednostaviti obradu predmeta i njihovo rješavanje. Ove novine uključuju i prilagodbu postojeće aplikacije za prijavu mjera, ujednačen rad savjetnika, a pogotovo za mjeru samozapošljavanja, za koju se, uz druge novine,  uvodi centralizirana obrada zahtjeva, upravo s ciljem smanjivanja mogućnosti subjektivnog pristupa. 

Nove mjere, smatra se, jasnije i transparentnije daju definicije svih kriterija, a koji su prethodno često izazivali nedoumice oko mogućih tumačenja. Značajnu novinu predstavljaju mjere koje promoviraju zelena i digitalna radna mjesta, koja su ovom trenutku još u fazi razrade, a nakon potpunog usuglašavanja s EK bit će detaljnije objašnjeni kriteriji za zelena i digitalna radna mjesta na www.mjere.hr. Očekuje se da će ovaj postupak biti gotov do kraja godine i tada će i biti objavljeno.

Najveći interes ovih mjera u medijima su izazvale mjera Biram Hrvatsku te upravo spomenuta zelena i digitalna radna mjesta. Mjeru Biram Hrvatsku mogu koristiti povratnici nakon 1.1.2022. godine uz samozapošljavanje, a tada imaju mogućnost dobivanja dodatnih 50.000 kn, ili oni koji uz samozapošljavanje, odluče preseliti svoje poslovanje u slabije razvijene regije, a tada mogu dobiti dodatnih 25.000 kn.

Poticanje obrazovanja odraslih – misija je i Orsus učilišta!

Za dosadašnje mjere – potpore za Očuvanje radnih mjesta (ORM) i Skraćivanje radnog vremena (SRV) planira se nastavak financiranja na način da se očekuje kako će se vjerojatno mjera Skraćivanja radnog vremena provoditi cijelu godinu, a Očuvanje radnih mjesta  ovisno o gospodarskoj situaciji i djelatnostima koje su još pogođene koronavirusom.

“Nove Vladine mjere samo potvrđuju misiju ORSUS učilište jer upravo mi provodimo obrazovanje u djelatnostima u kojima su potrebna specifična znanja i vještine. Pojedincu želimo omogućiti verifikaciju postojećih i stjecanje novih znanja i vještina. Svojim poslovnim partnerima nudimo rješenja kroz edukaciju prema međunarodnim standardima kako bi novo stečenim znanjima i vještinama bili konkurentniji na tržištu rada”, ističe Tomislav Katić, ravnatelj Orsus učilišta.

Posebno ističe kako Orsus učilište naglasak stavlja na kvalitetu i izvrsnost programa i predavača, nudi vrhunsku organizaciju predavanja te individualna predavanja prema potrebi polaznika, a svi programi obrazovanaj verificirani su od nadležnih tijela i usklađeni s potrebama tržišta rada. Za sve polaznike osigurana je kompletna podrška i nastavni materijali a svi programi obrazovanja upisuju se u e-radnu knjižicu!

Povezani članci