Ne propustite besplatni Međunarodni webinar ‘Procjena sigurnosnih rizika’ – 26.11. u 11 sati

12. studenoga 2021.

Tema: Zaštita na radu

The European Society of Safety engineers (ESSE) 26. studenog, od 11:00 do 15:00, organizira međunarodni webinar u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja za zaštitu Safety Risk Assessment pod nazivom ‘Procjena sigurnosnih rizika’. Jedan od predavača jest i direktor te vlasnik Orsus grupe Tomislav Katić.

Seminar će se održati na online platformi webinar-a MS TEAMS, a na njemu će nastupiti renomirana imena iz područja sigurnosti i zaštite na radu iz Hrvatske i regije.
U prvom dijelu programa, nakon uvodne riječi dr. sc. Josipa Taradija, predsjednika ESSE-e, o ‘Tehnikama procjene sigurnosnih rizika’ govorit će dr. sc. Darko Palačić (Hrvatska). ‘Revision of Safety risk assessment in practice’ naziv je izlaganja mr. sc. Iseina Ajdarija (Sjeverna Makedonija), a potom će o ‘Izradi procjene rizika elektroenergetskih objekata visokog napona 110 – 400 KV’ pričati dipl. ing. sig. Zlatko Haramustek, mr. sc. Milica Šegović, dipl. ing. kem. teh. i Ana Šijaković, univ. spec. (Hrvatska). O ‘Digitalnim alatima za izradu procjene rizika, procjenjivanju statodinamičkih, psihofizioloških i drugih napora te uključivanju radnika izlagat će ing. inf. Petar Weigand (Hrvatska). Nakon svake prezentacije moguća je rasprava (pitanja, komentari), a potom slijedi pauza između 12:30 do 13 sati.

U drugom dijelu seminara mr. sig. Bruno Štajner (Hrvatska) izlagat će o ‘Strategiji upravljanja rizicima od katastrofa’, dok će o ‘Rizicima i mjerama prevencije prilikom rušenja topioničkog dimnjaka miniranjem’ govoriti mr. sc. Branislav Živanović (Srbija). Tomislav Katić, direktor i vlasnik Orsus grupe, govorit će o ‘Procesu izrade procjene rizika iz zaštite na radu od strane ovlaštenog trgovačkog društva’, dok će o ‘Procjenama sigurnosnih rizika u aplikaciji IGRAFX’ izlagati dr.sc. Josip Taradi (Hrvatska)

PRIJAVA
Prisustvovanje webinaru je besplatno (bez kotizacije), uz obveznu online prijavu na www.european-safety-engineer.org! Rok za online prijavu sudionika webinara (koji nisu autori) je 23. studenog.

Više informacija na:

THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE)

Povezani članci