NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Ustanove za obrazovanje odraslih ORSUS-Organizacija Stručnog Usavršavanja

5. studenoga 2021.

Tema: Orsus grupa

Na temelju odluke Upravnog vijeća  i čl. 47 Statuta Ustanove za obrazovanje odraslih ORSUS-Organizacija Stručnog Usavršavanja , a sukladno odredbama čl. 40 i čl. 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),  Upravno vijeće raspisuje:

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Ustanove za obrazovanje odraslih ORSUS-Organizacija Stručnog Usavršavanja

Uvjeti:

•             Minimalno VŠS

•             organizacijske, komunikacijske i upravljačke vještine

•             najmanje 8 godina iskustva na rukovodećim poslovima

•             poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu

•             jasna vizija rada u mandatu

•             poznavanje sustava obrazovanja Republike Hrvatske

•             iskustvo u pribavljanju sredstava iz raznih izvora financiranja

•             iskustvo u pripremi, provođenju i upravljanju projektima

Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja:

•             životopis

•             dokaz o stručnoj spremi

•             dokaz o radnom iskustvu

•             uvjerenje o nekažnjavanju

•             plan rada za mandatno razdoblje

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam ) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Prijave se primaju na adresu: Ustanova za obrazovanje odraslih ORSUS-Organizacija Stručnog Usavršavanja, Radnička cesta 39, Zagreb  s naznakom „ Natječaj za ravnatelja Ustanove za obrazovanje odraslih ORSUS-Organizacija Stručnog Usavršavanja  „-Ne otvaraj“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane. Konačni odabir izvršit će se na temelju intervjua s kandidatima, koji će o terminu održavanja intervjua biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Povezani članci