Krenuli Vaučeri za obrazovanje: I Orsus učilište nudi prvi od mnogih programa!

1. travnja 2022.

Tema: Orsus grupa

Hrvatski zavod za zapošljavanje od danas, 1. travnja 2022. godine nudi  korisnicima – nezaposlenim i zaposlenim osobama, mogućnost ostvarivanja vaučera za subvencioniranje programa obrazovanja za razvoj vještina koje su tražene na tržištu rada – kolokvijalno Vaučeri za obrazovanje. Među pružateljima usluga obrazovanja nalazi se i Orsus učilište s Programom mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru!

Cilj  pokretanja ove mjere je jačanje zapošljivosti i konkurentnosti radne snage na tržištu rada te poticanje zadržavanja postojećeg zaposlenja stjecanjem novih ili unaprjeđenjem postojećih kompetencija koje su potrebne na tržištu rada. Korisnici su sve zaposlene i nezaposlene osobe, a vaučer ne mogu koristiti osobe koje se nalaze u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja, osobe koje se nalaze u sustavu visokog obrazovanja i znanosti te umirovljenici. 

Prosječni iznos vaučera iznosi 10.000 kn

Programi obrazovanja kroz vaučere mogu trajati najdulje do 6 mjeseci za nezaposlenu osobu odnosno do 10 mjeseci za zaposlenu osobu (isključivo zbog usklađivanja provedbe obrazovnog programa s radnim obvezama korisnika). Odobreni vaučer može se aktivirati u roku od 6 mjeseci od datuma odobrenja zahtjeva.
Prosječni iznos vaučera koji se može dodijeliti iznosi 10.000 kn, a točan iznos vaučera određuje se ovisno o sektoru/području te trajanju i složenosti odabranog programa obrazovanja. U slučaju da je trošak odabranog programa obrazovanja veći od iznosa dodijeljenog vaučerom, razliku do punog iznosa troška obrazovanja snosi korisnik ili poslodavac, ako je korisnik u radnom odnosu.

Kriteriji za dodjelu vaučera:

  • da je odabrani program obrazovanja vezan je uz dosadašnje obrazovanje podnositelja zahtjeva. i/ili
  • da je odabrani program obrazovanja vezan uz trenutno radno mjesto ili prethodno radno iskustvo podnositelja zahtjeva. i/ili
  • da je odabrani program obrazovanja vezan uz dodatne profesionalne interese i plan daljnjeg razvoja karijere podnositelja zahtjeva.

Korisnik vaučera prilikom podnošenja zahtjeva za vaučerom prilaže životopis, dokaz o dotadašnjim obrazovnim kvalifikacijama te ponudu od pružatelja usluga obrazovanja s nazivom programa, cijeni, datumu početka te ostale informacije. Zahtjev se podnosi putem online aplikacije, tj. pomoću NIAS računa (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Programi obrazovanja i pružatelji usluga obrazovanja

Program obrazovanja je program izrađen uz primjenu instrumenta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira koji uključuje ishode učenja propisane standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja i usklađene s kompetencijama iz odgovarajućeg standarda zanimanja ili skupova kompetencija, a obuhvaća:
a) formalni program obrazovanja odraslih za stjecanje skupova ishoda učenja, djelomične kvalifikacije ili cjelovite kvalifikacije sukladno propisima kojima se uređuje obrazovanje
b) formalni program obrazovanja odraslih koji se provodi sukladno propisima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave koji reguliraju obavezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju i
c) program neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad. 

Pružatelji usluga obrazovanja su:
a) pružatelj usluge formalnog programa obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, odnosno programa za stjecanje skupova ishoda učenja, djelomične kvalifikacije ili cjelovite kvalifikacije – ustanova sukladno propisima kojima se uređuje obrazovanje
b) pružatelj usluge formalnog programa obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad – pravna i fizička osoba sukladno propisima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave koji reguliraju obavezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju i
c) za stjecanje kompetencija potrebnih za rad – pravna i fizička osoba koja ima registriranu djelatnost obrazovanja sukladno propisu kojim se uređuje tržište rada.

Više informacija na aplikaciji Moj vaučer

U ovoj fazi primjene vaučera programi obrazovanja obuhvaćaju pružatelje pod a) i b) a u narednoj fazi uključivati će i c) – neformalno obrazovanje. Vaučeri će se moći dodijeliti za vještine tražene na tržištu rada te za zelene i digitalne vještine, a katalog vještina i programa dostupnih korisnicima za dodjelu vaučera kontinuirano će se ažurirati, sukladno utvrđenim potrebama hrvatskog gospodarstva.
Hrvatski zavod za zapošljavanje zainteresiranim će korisnicima pružati tehničku i stručnu podršku, kao i usluge profesionalnog savjetovanja u svrhu odabira vještine koja se želi steći/unaprijediti.
Više informacija o uvjetima i načinima podnošenja zahtjeva za dodjelu vaučera dostupno je u aplikaciji Moj vaučer na poveznici vauceri.hzz.hr.

Povezani članci