Koje promjene donosi Novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu?

7. siječnja 2022.

Tema: Orsus grupa

Osim ‘kozmetičkih’ promjena obrazaca ZOS i ZOOP, novi Pravilnik donosi nam neke bitne novosti koje smo obavezni primijeniti

Novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), koji je koncem godine izašao u Narodnim novinama donosi niz bitnih promjena a među njima najznačajnije jest da su kreirani novi ZOS i ZOOP obrasci, da se za poslove s malim rizicima provodi i praktično osposobljavanje, strani radnici osposobljavaju se na njima poznatom jeziku, a obrazovna dokumentacija uz hrvatski jezik, također mora biti prevedena i na njima razumljivom jeziku te se uvodi i usavršavanje poslodavaca, ovlaštenika poslodavaca i povjerenika radnika za ZNR (najmanje jednom u 5 godina).

Što to konkretno znači?

Radnici se za rad na siguran način i dalje mogu osposobljavati i od strane poslodavca, ako za to postoje propisani uvjeti, kao i od strane ovlaštenih trgovačkih društava, kao što je i ORSUS grupa. Za one koji ne znaju hrvatski, obveza je radnike osposobiti na jeziku koji je njima razumljiv što ne mora nužno biti engleski. Osim samog predavanja, nužno je imati i materijale i upute za rad na stranom jeziku.

Online osposobljavanje tj. e-learning je po novome izričito dopušten, ali uz obavezno praktično osposobljavanje svih radnika – što do sada nije bilo potrebno za radnike kod kojih su procijenjeni mali rizici. Podsjećamo kako naša tvrtka ima razvijen sustav osposobljavanja i putem e-learninga.

Što se tiče ovlaštenika i povjerenika, konkretan sadržaj programa osposobljavanja ostao je isti (Prilog 1 Pravilnika) ali je uveden pojam ‘usavršavanja’ i to svakih pet godina (i za povjerenike i za ovlaštenike) koji će se upisivati na ZOOP obrazac. Uz postojeći ‘program osposobljavanja’, novi ‘program usavršavanja’ trebao bi sadržavati informacije o tome što se promijenilo po pitanju obveza, prava i propisa za specifičnu djelatnost od trenutka prethodne edukacije.

Koje su razlike na novim ZOS obrascima?

Prema Novom pravilniku uvedena je oznaka zapisnika, ali nije definiran njezin specifični format.
Uveden je ‘internacionalni identifikator’ koji je potrebno popuniti ako radnik nema OIB, a brojne su oznake doživjele ‘kozmetičke’ promjene poput – ‘Poslovi koje će radnik obavljati i mjesto obavljanja tih poslova’ su sada ‘Opis poslova i aktivnosti koje će radnik obavljati te mjesto rada’. Tekst o ocjeni osposobljenosti radnika je samo zamijenio da je radnik osposobljen na poslovima i aktivnostima, a ne poslovima i zadacima na koje je raspoređen.

I ZOOP obrazac je uveo razne promjene

Već spomenuta obveza odabira ‘osposobljenosti’ ili ‘provedbe usavršavanja’ – kojom ovlaštenik više nema obvezu ponovnog osposobljavanja, nego ‘usavršavanja’ – što su sada dva različita pojma.
ZOOP je ubuduće predvidio i mogućnost osposobljavanja poslodavca – pa se pretpostavlja kako se to odnosi na male poduzetnike gdje je odgovorna osoba predstavnik poslodavca te će ona biti osposobljena kao poslodavac, a ne ovlaštenik. Na dno obrasca dodana je mogućnost unosa podataka ovlaštene osobe kao i na ZOS obrascu.

Povezani članci