Izrada procjene rizika iz zaštite na radu

14. siječnja 2022.

Tema: Zaštita na radu

Kada govorimo o zaštiti na radu, procjena rizika je temeljni dokument koji je polazište svih daljnjih koraka u provođenju zaštite na radu kod poslodavca. Svi poslodavci u Republici Hrvatskoj dužni su izraditi procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom te koja je dostupna radniku na mjestu rada, neovisno o djelatnosti kojom se navedeni poslodavac bavi.

Obaveza izrade procjene rizika proizlazi iz članka 18. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18).

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina rizika nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati posljedice štetne za sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je na temelju Zakona o zaštiti na radu obvezan procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika, odnosno imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima i stvarnom stanju, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Procjena rizika podliježe izmjenama u skladu sa svim promjenama na mjestima rada, u radnim postupcima i radnom okolišu, koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika.

Pri procjenjivanju rizika poslodavac obavezno mora uključiti i radnike koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, odnosno povjerenik radnika za zaštitu na radu koji zastupa radnike koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, ovlaštenik poslodavca koji je ovlašten za organizacijsku jedinicu u kojoj se obavljaju poslovi za koje se procjenjuju rizici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.

Daljnji koraci u provođenju zaštite na radu koji proizlaze iz izrađene procjene rizika su specifični, ovisno o djelatnosti poslodavca, ali se uglavnom sastoje od: osposobljavanja poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca, osposobljavanja radnika za rad na siguran način, osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći, ispitivanja radnog okoliša, ispitivanja elektroinstalacija, ispitivanja radne opreme, izrada plana evakuacije i spašavanja…

Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika, odnosno ovlaštene tvrtke ili ju za svoje potrebe može izrađivati i sam poslodavac.

Mi kao ORSUS grupa želimo pisati što manje o kaznama i posljedicama za neprovođenje Zakonskih odredbi. Ovim putem sve poslodavce podsjećamo kako su, kao odgovorne osobe u pravnim subjektima i prekršajno, ali i kazneno odgovorni za život i zdravlje svojih radnika.

Život i zdravlje vaših radnika jedna su od temeljnih vrijednosti vašeg poslovanja. Uređena zaštita na radu je stvar osnovne poslovne kulture. Nemojte dozvoliti da Vam neuspostavljen sustav zaštite na radu kvari poslovni ugled i ugrožava daljnje razvijanje poslovanja.

Povezani članci