I EU parlament traži veću zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika!

16. ožujka 2022.

Tema: Orsus grupa

U EU parlamentu je ovog tjedna usvojen novi strateški okvir za zdravlje i sigurnost na radu, a svi su zastupnici zatražili od EU da pojača zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika.

Tekst je izradila zastupnica Marianne Vind (S&D) naglašavajući potrebu da se izvuku pouke iz aktualne pandemije te, shodno time, poveća spremnost za potencijalne buduće javnozdravstvene krize.

Sve su države članice dobile zadatak da izrade nacionalni plan pripravnosti u okviru nacionalnih strategija sigurnosti i zdravlja na radu, a posebna pozornost treba se posvetiti mentalnom zdravlju zdravstvenih radnika.

Definirati pravila za rad od kuće

S obzirom da je COVID znatno utjecao na porast rada od kuće, istaknuto je i kako je potrebno ažurirati pravila za rad na daljinu. Zastupnici su također pozvali Komisiju da predloži zakonodavni okvir s ciljem uspostavljanja minimalnih zahtjeva za rad na daljinu u cijeloj EU. Među inim, predlažu i uspostavljanje prava na ‘isključenje’ zaposlenika nakon radnog vremena, kako bi se poboljšala prevencija brojnih zdravstvenih rizika na radnom mjestu kao što su – najčešće – anksioznost, depresija, izgaranje i stres.

“Europski parlament predan je borbi protiv stresa, tjeskobe, depresije i izgaranja na radnom mjestu. Predlažemo bolju ravnotežu između posla i privatnog života i pravo na isključivanje radnog telefona ili e-pošte na kraju radnog dana. Štoviše, trebamo raditi na prepoznavanju stresa kao profesionalne bolesti”, kazala je izvjestiteljica Marianne Vind.

Više od 200.000 radnika svake godine umre od bolesti povezanih s radom!

Izneseni su i alarmanti podaci kako više od 200.000 radnika svake godine umre od bolesti povezanih s radom. Vodeći uzrok smrti povezanih s radom je karcinom (52%) dok je čak 80% svih profesionalnih karcinoma povezano s azbestom! Zato treba čim prije ažurirati graničnu vrijednost profesionalne izloženosti azbestu i ako je moguće smanjiti je na minimum ili potpuno ukloniti. Zastupnici također traže i veće fokusiranje na strategije prevencije kao što su jačanje inspekcija rada, nacionalnih zdravstvenih i sigurnosnih službi te dijaloga socijalnih partnera.

Izvješća o novom strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu nakon 2020. temelji se na preventivnom djelovanju i primjeni najviših standarda zaštite kako bi se smanjio broj ozljeda i smrtnih slučajeva povezanih s radom. No da bi se ono u praksi realiziralo neophodan je angažman svih dionika – od radnika, poslodavaca i stručnjaka za zaštitu na radu pa sve do zakonodavaca. Jer, na koncu, ničije zdravlje ne smije biti ugroženo zbog posla!

Povezani članci