Evidencija osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (evidencija OKOPZNR)

19. srpnja 2020.

Tema: Zaštita na radu

U sklopu Informacijskog sustava zaštite na radu (IS ZNR) koji sadržava podatke o ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu dostupna je inačica Evidencije osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu, skraćeno “Evidencija OKOPZNR”. Evidencija OKOPZNR obavezna je temeljem čl. 10. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, broj 126/19), radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja, obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu.

Osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu upisuje se u Informacijski sustav zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

Upis u evidenciju osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu može se obaviti putem poveznice.

U evidenciju osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu upisuju se stručnjaci zaštite na radu koji temeljem ugovora o radu za poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu temeljem čl. 4. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu.

Za upis u navedenu evidenciju nije potrebno registrirati korisnički račun u Informacijskom sustavu zaštite na radu (IS ZNR).

Povezani članci