Na temelju Zakonskih obaveza, a u u skladu sa dobivenim ovlaštenjem, za Vas vršimo:

 • Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta sustava za dojavu i gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Pregled i ispitivanje vatrodojave
 • Pregled i ispitivanje plinodetekcije
 • Pregled i ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje sprinkler sustava za gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje drencher sustava za gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom CO2
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom HALONOM
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom FM200
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom NOVEC
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zaklopki za sprečavanje širenja požara, dima i topline
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih vratiju za sprečavanje širenja požara, dima i topline
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zavjesa za sprečavanje širenja požara, dima i topline
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih kupola za odvod dima i topline
 • Ispitivanje plinonepropusnosti plinskih instalacija
 • Organiziramo periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata
 • Mjerenje Q/H linije sustava za dobavu vode
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Ispitivanje elektroenergetskih instalacija (otpor izolacije, zaštitne strujne sklopke, izjednačavanje potencijala, neprekinutost zaštitnog vodiča, otpor uzemljivača)
 • Ispitivanje tipkala za isključenje u slučaju hitnosti
 • Ispitivanje sigurnosne i panik rasvjete
 • Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje (gromobranske instalacije)