Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10), a izdaje ga ovlaštena osoba.

Od 01.07.2013. u Hrvatskoj je uvedena obaveza energetskog certificiranja zgrada, gdje razlikujemo certificiranje novih i postojećih zgrada.

Nove zgrade moraju imati energetski certifikat prije uporabe, odnosno puštanja u pogon. Izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi i sl.) koje se prodaju, iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama Pravilnika (POEPGECZ NN 81/12 iz 9.srpnja 2012.godine) dostupan na uvid kupcu, najmoprimcu ili zakupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.

Energetsko certificiranje postojeće zgrade obavezno uključuje energetski pregled građevine, proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.