role-electrical-engineer-construction-projects_4388a44ecafd8f05

Tehnička ispitivanja

Na području cijele Republike Hrvatske, za vas obavljamo ispitivanja i usluge za kojima imate potrebu kod pribavljanja rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za početak obavljanja gospodarske djelatnosti, bilo da je riječ o ugostiteljskim objektima, trgovinama, turističkim agencijama, apartmanima ili dr. Saznajte Zakonske obaveze…

View Service Detail
engineering-pictures-12-2

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat je dokument kojim su iskazana energetska svojstva zgrade, sadržaj i izgled certifikata propisani su Pravilnikom, a može ga izdati samo ovlaštena osoba. ORSUS grupa posjeduje ovlaštenje. Saznajte Zakonske obaveze…

View Service Detail
zastita_na_radu-1

Zaštita na radu

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca. Sigurno radno okruženje, bitne su pretpostavke za vaš posao. Saznajte Zakonske obaveze…

View Service Detail
zastita-od-pozara

Zaštita od požara

Stručne usluge zaštite od požara obuhvaćaju aktivnosti održavanja, te preventivnih mjera sprječavanja nastanka i širenja požara, čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ukoliko do istog dođe. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara. Saznajte Zakonske obaveze…

View Service Detail