Što je bonitetna izvrsnost?

Bonitetna izvrsnost = sigurnost, kvaliteta, uspjeh

Međunarodno priznatom praksom certificiranja poslovni subjekti potvrđuju svoj ugled i
dobivaju dodatno povjerenje, kako u domaćem tako i u inozemnom poslovnom okruženju.
Certifikat bonitetne izvrsnosti tvrtke Bisnode ne pokazuje samo staru financijsku sliku tvrtke
nego uključuje i bogat odabir statistički relevantnih i ažurnih podataka o trendovima koji s
naprednim analitičkim algoritmima ukazuju na vjerojatnost (ne)uspjeha tvrtke.
Certifikati za nadolazećih 12 mjeseci dokazuju sigurnost od insolventnosti, prisilne nagodbe ili
likvidacije, brisanja iz poslovnog registra, blokade transakcijskih računa subjekta. Bonitetna
izvrsnost u poslovnom okruženju znači i uspješnost financijskih rezultata, trajnost i stabilnost
te pokazuje izvrsno poslovanje i kvalitetu kao i pouzdanost zahvaljujući dobroj platnoj
disciplini.

Tradicija i stručnost: četiri modula

Tvrtka Bisnode, koje je partner svjetske tvrtke Dun & Bradstreet, ima dugogodišnju tradiciju u
izdavanju certifikata bonitetne izvrsnosti u dvanaest europskih država. Model ocjenjivanja
sastoji se od četiri modula:
Demografski modul. Obuhvaća profilne podatke kao što su starost, regija, općina, tip i
djelatnost subjekta (d.o.o, d.d., s.p. ili zadruga), broj zaposlenih, tužbe i broj otvorenih i zatvorenih
poslovnih računa u protekloj godini.
Financijski modul. Obuhvaća ključne postavke iz bilance stanja i iskazivanja dobiti te odabrane
pokazatelje i njihove trendove u varijablama koje su statistički važne pri poslovanju tvrtke i pri
prognozi negativnog ishoda.
Platne navike. Uključuje i uzima u obzir vremenski uravnoteženu platnu disciplinu, udjele
akontacija i udjele kašnjenja s plaćanjem s obzirom na podatke koje su dali partneri tvrtke.
Blokade. Modul obuhvaća podatke o blokadama u zadnjih 365 dana i pri njihovu prepoznavanju
automatski isključuje poslovne subjekte.

Bilance stanja: optimalnost

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio bonitetnog sustava koji čini osnovu za izradu razreda
(A, AA, AAA). U ključne faktore spadaju trendovi tijekom godina jer model učinkovito
prepoznaje oscilacije koje najbolji poslovni subjekti ublažavaju povećanom učinkovitosti i
smanjivanjem rizika. Certifikat bonitetne izvrsnosti tako između ostalog jamči i optimalnost
poslovanja.

Certifikat bonitetne izvrsnosti tvrtke Bisnode u poslovnom svijetu predstavlja dokaz o
natprosječnoj kvaliteti poslovanja tvrtke.

Temelji se na tekućim informacijama o poslovanju
te podacima iz proteklih godina, a dodjeljuje se za razdoblje od sljedećih 12 mjeseci od dana
izdavanja.