Danas je Pet centar prepoznat kao vodeća specijalizirana maloprodaja za kućne ljubimce u Hrvatskoj i regiji, s kvalitetom ponude i usluge na razini najboljih specijaliziranih maloprodaja u Europi. U Hrvatskoj Pet centar (Pet Network International d. o. o.) zapošljava oko 140 ljudi i ima tri dućana u Zagrebu, dva u Rijeci i po jedan u Splitu, Puli i Osijeku. Regionalno je Pet Network International grupa prisutna u Srbiji kao i Rumunjskoj gdje djeluje pod imenom Maxi Pet.