Od Olympusova osnutka u Japanu 1919. godine, to poduzeće postalo je vodeći proizvođač inovativne optičke i digitalne opreme u sektorima medicinske i potrošačke elektronike. Već više od 90 godina vodeći su u dizajnu endoskopskih i mikroskopskih uređaja, medicinske i industrijske opreme, fotoaparata i snimača glasa.