Dalekovod d.d. je moderna organizacija koja pruža usluge inženjeringa, proizvodnje i izgradnje koja je u više od 65 godina svog postojanja dalekovod je izrastao u tvrtku čija je kvaliteta prepoznata u više od 80 zemalja.