Agencija za sigurnost željezničkog prometa je samostalna i neovisna javna ustanova osnovana Zakonom o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa.Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara izravno Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.