A2B Express Logistika d.o.o. je jedno od najvećih domaćih transportnih poduzeća koje nudi raznovrsnu ponudu usluga na svim razinama.