ORSUS grupa je tvrtka u privatnom vlasništvu, osnovana 2014. Godine. Poslove obavljamo na području cijele Republike Hrvatske. Od trenutka osnivanja jedna smo od najprogresivnijih tvrtki u djelatnosti, sa stalnim, ali kontroliranim rastom i razvojem tvrtke.

Na temelju ovlaštenja izdanih od nadležnih tijela, a u skladu sa normom ISO 9001:2015 obavljamo sve vrste stručnih usluga iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja i energetskog certificiranja. ORSUS grupa d.o.o  ima u vlasništvu svu potrebnu mjernu opremu I. klase točnosti koja se redovito umjerava u Zakonski propisanim intervalima. Pružamo Vam kompletna rješenja vezana uz zadovoljavanje Vaših zakonskih obveza, od trenutka osnivanja do svakodnevnog poslovanja. Mi smo Vaš strateški partner u razvoju sigurnosti i zaštite u vašoj kompaniji.

Naša misija

Naša misija je postavljanje i primjena standarda izvrsnosti u zaštiti na radu kroz jačanje kvalitete rada zaposlenika, podizanje svijesti naših zaposlenika i poslovnih partnera, sustavno praćenje i analiza podataka, razmjena dobre prakse, informiranje i unapređivanje znanja u području zaštite na radu.

 Naša vizija

Želimo biti poželjan poslodavac i partner, poznat po izvrsnosti pruženih usluga, poštenim i brižno njegovanim odnosima i zaštiti interesa naših zaposlenika i poslovnih partnera.

NAŠE POSLOVNE VRIJEDNOSTI

strela
Business-Ethics

ODGOVORNOST

izvršavamo preuzete obveze i dovršavamo svoj posao do kraja, ne očekujući da ga netko drugi obavi umjesto nas, uočavajući i rješavajući one probleme za koje smatramo da ih je potrebno riješiti. Svatko od nas odgovoran je za sebe i svoj posao, ali i za uspjeh i dobrobit tvrtke u cijelosti – dajući svoj maksimalni doprinos u poslu, pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana. Resursima tvrtke upravljamo prema načelima dobrog gospodara.

POVJERENJE I POŠTIVANJE

Povjerenje i poštivanje među suradnicima i partnerima, osnova su svakog kvalitetnog odnosa. Integritet i osobnost svakog pojedinca poštujemo, kao što uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Promičemo otvorenu komunikaciju. Za ostvarenje naše vizije jednako su važni naši zaposlenici i partneri koji se mogu osloniti na nas, te smo odlučni u njegovanju i poticanju odnosa uzajamnog povjerenja i poštovanja.

Building-trust-in-a-remote-team
teamwork-people-with-puzzle-pieces_24877-54950

RAZVIJANJE TIMSKOG RADA

Razvijamo osjećaj zajedništva i kolegijalnosti unutar tvrtke. To se osobito odnosi na pružanje stručne pomoći, međusobne pomoći, savjeta, razmjenu iskustava, mentorianje mlađih kolega i otvoreni protok informacija kako bi svi bili na istoj razini sposobnosti i znanja. Poštivanjem različitosti i sagledavanjem činjenica i situacija iz različitih kuteva pridonosimo podizanju radne i timske razine unutar tvrtke.

POZITIVNO RADNO OKRUŽENJE

Razmišljamo na koji nalin riješiti problem, bez žaljenja, stvaramo proaktivnu i konstruktivnu klimu u timu. Težimo postizanju onog o čemu govorimo i pišemo, a temelj toga je pozitivna okolina kojom smo svakodnevno okruženi. Među ostalim, to uključuje i pridržavanje svih mjera zaštite na radu. U održavanju radnog elana vodimo se željom za uspjehom i postignućima, a podržavamo iskrene i pozitivne, kolegijalne odnose, odobravamo ih, gradimo i u njima sudjelujemo.

57ec28ee1a0000f3045b582f
lending_a_hand

PROAKTIVNOST

Biti proaktivan podrazumjeva poduzetnost i inicijativu, kao i spremnost preuzimanja odgovornosti. Nužno je razmišljati uvijek nekoliko koraka unaprijed kako bismo predvidjeli potrebe naših partnera i na njih na vrijeme reagirali. Od nas se očekuje proaktivan odnos prema radu i samoinicijativnost u rješavanju zadataka, te osobito pravodobnost u poduzimanju odgovarajućih aktivnosti.

ORGANIZACIJA KOJA UČI

Stjecanje novih kompetencija osobna je odgovornost i obveza svakog od nas, a kreativni pristup radu, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustva, kao i sposobnost produkcije novih ideja, posebno cijenimo. Razvijamo i proimjenjujemo sustav evaluacije učinka te mijenjamo ono što nije bilo dobro, kontinuirano usklađujući procese i procedure sukladno promjenama koje se događaju.

organisation
1443367533-3246

USMJERENOST PREMA PARTNERIMA

Naša efikasnost i efektivnost među ključnim su faktorima podrške našim partnerima u području zaštite na radu. Takav pristup uključuje razvijanje njihovog povjerenja, što postižemo proaktivnim pristupom radu, predviđanjem njihovih potreba i informacijama. Kako bismo isto mogli ispuniti kontinuirano pratimo stanje u zaštiti na radu, te aktivno djelujemo težeći izvrsnosti. Želimo biti najbolji u onome što radimo.

Naziv: ORSUS grupa d.o.o. za tehnička ispitivanja i analizu

Skraćeni naziv: ORSUS grupa d.o.o.

Sjedište: Gupčeve lipe 20, 10000 Zagreb

Sud: Trgovački sud u Zagrebu

Kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

 

Vlasnici

Tomislav Katić, član društva

 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Tomislav Katić, direktor   

 

OIB: 69136095857

MB: 04210743

Račun kod: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN računa: HR 16 2340 009111 0654 888

Telefon: +385 01/2227080; +385 01/2227081
Mob: +385 95 1985 440

Web stranica: www.orsusgrupa.hr

ORSUS grupa d.o.o.

 

Sjedište: Ulica Gupčeve lipe 20, 10000 Zagreb

Poslovna jedinica: Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 01/2227080; +385 01/2227081

Mob: +385 95 1985 440

http://www.orsusgrupa.hr; tomislav.katic@orsusgrupa.hr