ISO 9001 je međunarodna norma koja definira zahtjeve koje organizacija mora ispunjavati kako bi mogla obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca i relevantnim propisima. Primjenjiva je na sve vrste organizacija: profitne i neprofitne, proizvodne i uslužne, male i velike.

Dokumenti i aktivnosti koje organizacija provodi u skladu s normom zajednički se nazivaju sustav upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom obuhvaća sljedeće aktivnosti unutar organizacije:

 • planiranje i održavanje samog sustava
 • upravljanje resursima (ljudski resursi, infrastruktura)
 • planiranje, ugovaranje i prodaja
 • projektiranje i razvoj
 • nabava
 • proizvodnja i pružanje usluga
 • mjerenja, analiza i poboljšanja procesa i sustava.

Kontrola kvalitete proizvoda ili izvođenja usluge samo je jedna od aktivnosti koje moraju biti definirane i adekvatno provođene kako bi sustav upravljanja kvalitetom mogao uspješno funkcionirati.

NAČELA ISO 9001

 

 

Usmjerenost na kupca Razumjeti izadovoljiti potrebe kupaca, nastojati nadmašiti njihova očekivanja.

Vodstvo mora biti u skladu sa svrhom postojanja organizacije, treba stvoriti okruženje u kojem ljudi mogu realizirati ciljeve.

Uključivanje ljudi.  Ljudi na svim razinama organizacije razumiju što i zašto treba napraviti te znaju kako.

Procesni pristup.  Razumjeti slijed radnji i potrebne resurse.

Sustavni pristup.  Razumijevanjem međuovisnosti procesa postići uspješnost i učinkovitost organizacije.

Stalno poboljšavanje.  Učiti:  planirati – provesti – provjeriti – postupiti.

Činjenični pristup odlučivanju.   Učinkovite odluke temelje se na analizi podataka i informacija.

Partnerski odnos s dobavljačima.  Uzajamno korisni odnosi povećavaju obostranu sposobnost za uspjeh.

ZAHTJEVI ISO 9001

 

DOKUMENTACIJAODGOVORNOST UPRAVEUPRAVLJANJE RESURSIMA
 • objašnjava ciljeve
 • opredijeljenost za sustav
 • osposobljenost, izobrazba i svijest ljudi
 • objašnjava postupke
 • definicija ciljeva
 • infrastruktura
 • omogućuje komunikaciju
 • planiranje
 • radno okruženje
 • omogućuje učinkovito planiranje, izvršenje i nadzor procesa
 • definicija ovlasti i odgovornosti
 • uspostava komunikacije
 • preispitivanje sustava

 

UPRAVLJANJE REALIZACIJOM PROIZVODA ILI USLUGEMJERENJE, ANALIZE, POBOLJŠANJA
 • planiranje realizacije
 • zadovoljstvo kupca
 • utvrđivanje zahtjeva kupca
 • unutrašnji audit
 • utvrđivanje zahtjeva proizvoda
 • praćenje i mjerenje procesa
 • potporni procesi
 • upravljanje nesukladnostima
 • realizacija proizvoda ili usluge
 • analiza podataka
 • nadzor opreme
 • preventivne i popravne radnje